Senast uppdaterad 2019-07-02

AKTIVERA DELEGERING. För att aktivera delegering, bocka i den eller de delegeringar som skall aktiveras och klicka på Aktivera. Delegeringen är nu aktiverad och medarbetaren kan signera insatser som kräver delegeringen. Är delegeringen inaktiv kan insatsen ej signeras.