Senast uppdaterad 2020-11-17

LÄGG TILL NY DELEGERING. För att lägga till en ny delegering. Logga in på MCSS, klicka på medarbetarfliken och sök efter medarbetaren med namn eller personnummer. Klicka på delegering. Klicka på Lägg till. Välj delegeringskategori och bocka i de delegeringar som medarbetaren ska bli tilldelad. Om delegeringen är patientbunden, klicka på Patientbunden och sök fram vårdtagarens namn. Välj tidsintervall delegeringen är giltig för, MCSS föreslår ett år. Klicka på Spara. Delegering är tillagd.