1. Välj fliken Kalender bland den frånvarande boendes menyval och tryck på Lägg till aktivitet i kalendervyn.

2. En ny ruta öppnas, fyll in all nödvändig information. Lägg märke till att det finns en ruta i fältet Frånvaro. Kryssa i den om samtliga stående ordinationer ska pausas under frånvaron.

Frånvaron är nu registrerad och syns i kalendern.