1. Välj fliken Kalender bland den boendes menyval och tryck sedan på Lägg till aktivitet i kalendervyn.

2. En ny ruta öppnas, fyll in all nödvändig information för aktiviteten och tryck på Spara.

Aktiviteten är nu registrerad och syns i kalendern.