Senast uppdaterad 2019-06-25

För att lägga till en ny signeringslista, klicka på fliken Boende. Sök på personnummer eller namn på patient där signeringslista ska skapas. Klicka på patienten. Välj fliken Signeringslistor och klicka sedan på Ny lista. Ett nytt fönster kommer nu upp, välj lista som skall skapas. Klicka på spara för att skapa den nya listan.