Senast uppdaterad 2019-09-25

Välj fliken 'Förbrukningsjournal' bland den boendes menyval. Klicka på den insats som skall hanteras. Här kan du se det aktuella saldot och hur länge sedan en kontrollräkning gjordes. Längst till höger i översikten hittar du knapparna 'Uttag', 'Tillför mängd' och 'Kontrollräkna'. Klicka på 'Uttag', en ny ruta öppnas. Under 'Uttag' fyller du i uttagen mängd och varför ett uttag har gjorts. Klicka på 'Spara' för att registrera ditt uttag. Det registrerade uttaget visas sedan under transaktioner i insatsens status-översikt. Klicka på 'Tillförd mängd'. En ny ruta öppnas, i denna rutan fyller du in din tillförda mängd. Klicka på spara för att registrera din tillförda mängd. Den registrerade tillförda mängden visas sedan som insättning under transaktioner i insatsens status-översikt. Klicka på 'Kontrollräkna', en ny ruta öppnas. Den registrerade tillförda mängden visas sedan som insättning under transaktioner i insatsens status-översikt. Klicka på 'Kontrollräkna', en ny ruta öppnas. Ange sedan aktuellt saldo och klicka på spara. Den registrerade kontrollräkningen visas nu under transaktioner i insatsens status-översikt. Överensstämer inte det kontrollräknade saldot med tidigare registrerat saldo blir transaktionen röd-markerad och ett avvikelse-meddelande visas. Lägg märke till att det kontrollräknade saldot registreras som aktuellt saldo.