För att ändra en insats, klicka på de tre prickarna till höger på insatsens rad.

Välj Ändra insats.

Gör ändringar i insatsen och klicka på Spara.

Ändringarna i insatsen uppdateras direkt.