Klicka på namnet för den delegering historiken skall visa. Historik gällande vald delegering kommer nu upp. Denna visar alla förändringar som gjorts i delegeringen, tidpunkt samt av vem som utfört förändringen.