För att avsluta en insats utan att ta bort den från signeringslistan, klicka på de tre prickarna till höger om insatsen.

Välj Ändra insats.

Välj önskat slutdatum när insatsen ska avslutas. Här kan även klockslag för när insatsen ska avslutas anges. Insatsen kommer avslutas på angiven tid på valt slutdatum.

När slutdatumet passerat kommer insatsen att visas som avslutad insats på signeringslistan. Insatsen kommer inte synas i appen.