1. För att avsluta en insats men behålla insatsen på signeringslistan, klicka på pennan längst till höger på insatsraden.

Nu öppnas en sida där insatsen kan ändras.

2. Navigera till fältet där slutdatum för insatsen sätts och välj ett datum. Under fältet för slutdatumet kan ett klockslag anges för när insatsen ska avslutas. Om ingen tid är angiven så väljs hela dagen. Tryck sedan på Spara längst ner på sidan.

Insatsen blir nu tidsbegränsad, men kommer att ligga kvar på listan. När slutdatumet har passerat syns den inte längre i MCSS-appen och genererar inte heller några larm.