1. För att filtrera på i tidslinjen, tryck på Filtrera-knappen

2. Nu visas filtret. Välj sedan status och tryck på Visa resultat-knappen längst ner.

3. Nu visas resultaten av filtret i tidslinjen och även hur många aktiva filter som är igång.

För att visa alla insatser som endast får utföras av sjuksköterskor, tryck på filterknappen.

4. Nu visas filtret igen. Välj alternativet Alla under statusfiltret och slå på filtret Sjuksköterskor under rubriken Får endast utföras av.

Tryck sedan på Visa resultat-knappen längst ner.

5. Nu visas alla insatser som endast får utföras av sjuksköterskor.