Kontrollräkning av narkotikaklassad medicin

Välj insats

Tryck på en insats för den medicin du vill kontrollräkna.
Mellan Signera-knappen och Begär påfyll-knappen hittar du en Kontrollräkna-knapp, tryck på den.

Kontrollräkna och fyll i resultat

Räkna och skriv in ditt resultat under ”Ange nytt antal”.

Exempel:

Aktuellt saldo Ange nytt antal
12 12

Tryck på "Klar"

Spara kontrollräkningen genom att trycka på ”Klar”, det nya antalet sparas som saldo och information om kontrollräkning skickas till sjuksköterskan.

När nytt antal inte överensstämmer med aktuellt saldo

Fyll i nytt antal på samma sätt som vanligt.

Exempel:

Aktuellt saldo Ange nytt antal
12 11

Tryck på "Klar"

Spara kontrollräkningen genom att trycka på ”Klar”. Det nya antalet sparas som saldo och information om avvikande kontrollräkning med ej överensstämmande saldo skickas till sjuksköterskan.