Signering av narkotikaklassad insats

Välj insats

Tryck på den insats du vill signera. För en narkotikaklassad insats visas alltid aktuellt saldo och uttaget antal.

Signera uttag

Tryck på Signera-knappen för att öppna signeringsrutan.
Välj orsaken till ditt uttag och hur mycket du tar ut.
Signera uttaget genom att dra den gröna signerings-knappen åt höger.

Exempel:

Orsak Uttagen mängd
Delning boende 1
(En förklaring av orsakerna till uttag finns längs ner i den här guiden.)

Signera utförd insats

Du kan nu signera den utförda insatsen. Lägg märke till att uttaget har registrerats och saldo samt uttag har uppdaterats.
Välj signeringsval genom att trycka på en av ikonerna (ex. Given) och signera insatsen genom att dra den gröna signerings-knappen åt höger.

Den signerade insatsen blir grön och det aktuella saldot visas.

Förklaring av orsakerna till orsak:

Delning boende När du tar ut medicin för att ge till den aktuella personen
Dosettdelning När du tar ut medicin för att lägga i dosett
Kassering När medicin ska kasseras
Utgånget datum När medicinens utgångsdatum passerats
Utsatt av läkare När läkare satt ut medicinen
Till annan brukare När du tar ut medicin för att ge till en annan person