1. Gå in på fliken Medarbetare och välj den som ska delegeras.

2. Välj Lägg till.

3. Delegeringarna kan vara indelade i en eller flera kategorier, välj kategori för att se delegeringarna.

4. Välj en eller flera delegeringar.

5. Ange var delegeringarna ska gälla.

6. Välj för vilken period som delegeringarna ska gälla.

7. Godkänn varje delegering eller välj Markera alla och gå vidare till Signera.

En notis om att delegeringarna har signerats visas.