Översiktsvyn ger en övergripande bild av den valda delen i organisationen.

Pågående insatser

Här visas omsorgstagare som har insatser som ej har blivit signerade, eller blivit signerade för sent.

Kontrollräkning av narkotika

Här visas kommande eller passerade datum för kontrollräkning av narkotiska preparat.

Totalt resultat den senaste veckan

Ger en översikt över samtliga insatser som har utförts under den senaste veckan. Mer information hittas under Fullständig rapport.

Påfyllning av artiklar

Här visas begärd påfyllning av artiklar och helförpackade läkemedel. Efter beställning kan artikelns status uppdateras till Beställd eller Påfylld. Först när artikeln är markerad som Påfylld kan påfyllning begäras på nytt.

Kalender

Här visas aktuella kalenderhändelser.

Utlöpande delegeringar

Här visas medarbetare med delegeringar som har eller håller på att löpa ut. Under Mina visas enbart den inloggades utställda delegeringar.