För att skapa en PDF av en signeringslista, klicka på Skapa PDF i högra hörnet.

Välj datumintervall som filen ska visa. Välj om filen ska innehålla stående ordinationer, vid-behov-läkemedel eller både och. Klicka sedan på Spara.

En PDF med önskad information kommer nu laddas ner till din dator.