Senast uppdaterad 2019-07-02

Klicka på medarbetarfliken och sök efter berörd medarbetare med namn eller personnummer. Klicka på Delegering. Klicka på följande symbol och följ sedan instruktioner. Här är ett exempel på hur ett delegeringsbeslut kan se ut: