1. För att se en patients signerade händelser, sök efter patientens personnummer eller namn under boende.

2. En allmän information om patienten visas, klicka vidare till Signerade händelser.

3. Här syns alla signerade händelser för den valda patienten. För att filtrera och sortera efter önskade parametrar, tryck på Filtrera och sortera.

4. Nu visas ett kort med flera filter och alternativ för sortering. Välj de alternativ som passar och tryck på Visa.

5. Nu syns en ny filtrerad vy av signerade händelser. För att skriva ut dessa, tryck på Skapa pdf.

6. Två alternativ för hur de signerade händelserna kan visas dyker upp. Skillnaden mellan det förvalda alternativet "Ifylld signeringslista" och tabell är att tabell efterliknar vyn för signerade händelser i MCSS. Välj önskat format och tryck sedan på Spara.

En pdf med de filtrerade signerade händelserna hämtas och kan skrivas ut. Notera att samtliga signerade händelser från att patienten lades in i MCSS kommer visas om inget filter valts.