Senast uppdaterad 2019-09-25

Välj den signeringslista som skall skrivas ut. Klicka på 'Skapa pdf'. Välj mellan vilka datum utskriften skall visa, samt om både stående och vidbehovs- läkemedel skall inkluderas. Klicka sedan på 'Visa'. En pdf har nu skapats med önskad information.