1. När en ny medarbetare är skapad finner du fältet Adresser under medarbetarens profil. Klicka på Lägg till.

2. Välj en adress för medarbetaren och klicka på Spara.

3. Klicka på ··· till höger om den övre adressen och välj Ändra för att byta den befintliga adressen. Tryck sedan på Spara.

Medarbetarens samtliga adresser kommer nu vara synliga.

4. För att låsa medarbetaren till en specifik adress, klicka på ··· till höger om adressen och välj Ändra. Bocka sedan i rutan för Lås till endast denna adress och tryck sedan på Spara.

Nu syns ett lås på den valda hemvisten.

Låset begränsar åtkomst av medarbetarinformation till att bara visa medarbetare på "låst nod".

Stjärnan innebär att man kan välja en adress som ”favoritnod”. Detta innebär att medarbetaren kommer att starta från sin ”favoritnod” varje gång medarbetaren loggar in i administrationen.