1. Inledning

För att kunna få en sammanhängande bild av en vårdtagares signeringslistor stödjer MCSS att vårdtagare kan finnas på flera adresser med samma signeringslistor. Personal kopplad till de olika adresserna kan då enkelt dela information.

Vårdtagaren har alltid en huvudadress och en eller flera sekundäradresser. Legitimerad personal kopplad till huvudadressen kan ändra innehållet på signeringslistan.

2. Registrera vårdtagare på flera adresser

När en ny vårdtagare är skapad finner du fältet ”Adresser” under vårdtagarens profil. Klicka på ”Lägg till ny adress”.

Välj en adress för vårdtagaren och klicka på ”Spara”

Klicka på ··· till höger om den nedre adressen och välj ”Ändra” för att göra vistelseadress till huvudadress.

Vårdtagarens adresser kommer nu vara synliga.