1. Behöver en delegering tas bort, bocka i den eller de delegeringar som skall tas bort och välj Ta bort markerade.

Om funktionen för välj orsak är aktiverad kommer en notisruta upp.

2. Ange orsak.

3. Klicka på Ta bort.

En notis om att delegeringen tagits bort visas. Borttagen delegering blir nu gråmarkerad och flyttas under Borttagna delegeringar.