För att ta bort en insats från en signeringslista, klicka på de tre prickarna till höger om insatsen.

Välj Ta bort insats.

Klicka på Ta bort insats.

Insatsen är nu borttagen från signeringslistan.