Fullständig rapport ger en överblick av hur insatser signerats på den valda delen av organisationen.

För att visa en annan del av organisationen, välj önskat område och klicka på Visa.

Listor och kalenderkategorier: För överblick av en lista eller kalenderkategori, välj i menyn till vänster. Välj Alla för samtlig information. 

Datum: Här visas senaste månaden. För att visa en annan tidsperiod, välj önskat datumintervall och klicka på Visa. 

Statistik: Här visas en graf för hur stor andel som signerats under vald period. 

Insatser under perioden: Information om hur insatserna utförts och med svarsalternativ som angivits för respektive lista.

Exportera data till Excel: Samtliga data kan exporteras till Excel. Excel är inte en del av MCSS, tänk därför på hur personuppgifter hanteras. För information och guider hur du kan använda Excel besök Microsoft support.