Senast uppdaterad 2019-09-20

När en boende avlider finns det en funktion i systemet som gör att personen tas bort ur standardbyn samt att larm avslutas. Alla tidigare larm och personliga uppgifter går att hitta under Boende -> Avlidna. För att markera boende som avliden, börja med att söka upp boende som avlidit och klicka in på profil. Klicka sedan på ändra. Bocka i Avliden och klicka på Spara. Under fliken Boende finns fem olika val: Aktiva, Alla, Avlidna, Borttagna eller Försenade händelser. För att hitta uppgifter om avliden, sök i avlidna. Alla uppgifter sparas.