Denna guide hänvisar till en äldre version av MCSS signeringsapp som inte längre stöds.

Senast uppdaterad 2020-04-07

Klicka på Profilsymbolen för att hitta dina delegeringar. Klicka sedan på Osignerad för att enbart få upp de delegeringar som behöver signeras. Välj sedan en delegering som ska signeras. Här finner du information om delegeringen. Klicka på Signera. I nästa fönster sveper du med fingret för att signera din delegering. Din delegering är nu signerad.