Senast uppdaterad 2020-04-07

Klicka på Profil för att hitta Delegeringar. Klicka på Osignerade för att enbart få upp de delegeringar som behöver signeras. Här finner du information om delegeringen. Klicka på Signera Här godkänner du och signerar din delegering. Svep med fingret för att signera delegeringen. Din delegering är nu godkänd och signerad